acasa Investigaţii/Justiţie Uncategorized

EXCLUSIV. Odiseea bugetelor publice de 2,7 miliarde de lei ale SRI din 2014 şi 2015, DOCUMENTE OFICIALE: 14 unităţi militare ale SRI nu au respectat în 2014 prevederile legale şi au fost încălcate 4 acte normative în vigoare. SRI exemplifică doar prin 5 cazuri, şeful comisiei parlamentare de control asupra SRI a verificat SRI şi a făcut declaraţii preluate integral/copy paste din comunicatul Biroului de Presă al SRI, iar Curtea de Conturi arată, în alte două rapoarte, cum şi-a rezolvat SRI în 2015 şi 2016 singur problemele prin comisii, controale, sute de măsuri şi zeci de misiuni de audit

9 februarie 2017

Având în vedere interesul public justificat, în urma solicitării adresate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Biroul de Presă al SRI a pus la dispoziţie, pe 8 Februarie 2017, date privind bugetul public al SRI din 2014, pentru care Curtea de Conturi, instituţia condusă de Nicolae Văcăroiu, a refuzat în Decembrie 2015 să acorde certificatul de conformitate pe execuţia bugetară de 1,2 miliarde de lei a SRI, şi o serie de 6 documente neclasificate vizând controalele efectuate de Curtea de Conturi pe bugetul public al SRI din anul 2014 şi 2015 şi măsurile luate.

 • Trei categorii de probleme identificate de Curtea de Conturi în bugetul public al SRI de 1,2 miliarde de lei din 2014

Astfel, potrivit raportului de audit financiar din 9 Octombrie 2015, transmis de Curtea de Conturi şi pus la dispoziţie de SRI, misiunea de audit a auditorilor publici, s-a efectuat în perioada 17 August 2015 şi 9 Octombrie 2015 şi a vizat bugetul public al SRI pe tot parcursul anului 2014. În urma controlului pe bugetul public al SRI de 1,2 miliarde din 2014, auditorii Curţii au constatat următoarele:

 1. Pe organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern la entităţile audiate şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele verificării şi deficienţele constatate de Curtea de Conturi, în activitatea entităţii respective, auditorii au scris că “nu pot estima valoarea erorii constatate”, cauzele care au dus la apariţia deficienţelor fiind “neactualizarea procedurii operaţionale privind Regulamentul de încasări şi plăţi efectuate prin casieria unităţii, monitorizarea defectuoasă a implementării procedurilor operaţionale proprii la nivelul ordonatorilor terţiari de credite”.
 • Consecinţele, au spus auditorii Curţii, le-au reprezentat “identificarea unor aspecte la nivelul unor ordonatori terţiari de credite, de nerespectare a prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi a prevederilor privind organizarea inventarierii patrimoniului unităţii”.

 • Concluziile auditorilor Curţii transmise către SRI au fost: să “transpună corect în procedurile operaţionale elaborate şi aprobate în cadrul entităţii”, să “implementeze corespunzător standardele de control intern/managerial în legătură cu mediul de control intern şi activităţile de control din cadrul entităţii, în vederea remedierilor constatate”, să “actualizeze proceduri operaţionale privind Regulamentul de încasări şi plăţi efectuate prin casieria unităţii” şi să “implementeze” procedura la nivelul tuturor ordonatorilor terţiari de credite.

  2. În ceea ce privesc “activităţile de verificare şi confirmare a creanţelor şi obligaţiilor entităţii faţă de terţi, precum şi neconcordanţe între solduri ale conturilor de materiale consumabile la unii ordonatori de credite”, auditorii au scris că nici aici “valoarea estimativă a erorii constatate nu se poate cuantifica”, iar cauzele sunt “implementarea necorespunzătoare a procedurii operaţionale proprii privind inventarierea patrimoniului la unii ordonatori de credite auditaţi”.

 • Consecinţele, au spus auditorii Curţii de Conturi, au fost “dificultăţi în realizarea verificării prin punctaj a soldurilor cuprinse în balanţa de verificare cu cele din evidenţa patrimonială” şi “întocmirea situaţiilor financiare fără a avea confirmarea terţilor pentru soldurile existente în evidenţa contabilă”.
 • Concluziile auditorilor pulici transmise către SRI au fost să “respecte prevederile legale, precum şi a procedurii operaţionale privind operaţiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale de către ordonatorii terţiari de credite”.

  3. Cât despre “nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice”, Curtea de Conturi a scris că “nu se poate cuantifica valoarea estimativă a erorii constatate” şi a menţionat la cauze “neactualizarea procedurii operaţionale privind Regulamentul de încasări şi plăţi efectuate prin casieria unităţii, implementarea defectuoasă a procedurii operaţionale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, la nivelul unor ordonatori terţiari de credite”.

 • Consecinţele, au menţionat auditorii publici, au fost “nereflectarea reală şi exactă în documente de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor publice, prevăzute de OMFP nr.1792/2002 actualizat, a disponibilului de credite rămas angajat în perioada exerciţiului financiar, conform clasificaţiei bugetare, eliberarea unor sume din casieria unităţii fără aprobarea conducătorului/ ordonatorului terţiar de credite”

 • În concluzie, echipa de audit a Curţii de Conturi a cerut SRI să respecte “segregarea atribuţiilor şi rolului persoanelor implicate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, conform prevederilor legale în vigoare”.

 • DOCUMENT OFICIAL mai jos: Raportul de audit financiar din 9 Octombrie 2015, pe anul 2014 al Curţii de Conturi pe bugetul SRI din 2014 pentru care, în premieră, SRI nu a primit certificat de conformitate din partea auditorilor publici ci „opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte.

Raport Audit Financiar 2014 by Sorina Matei on Scribd

Raportul de audit financiar al Curţii de conturi pe bugetul SRI din 2014: 14 unităţi militare ale SRI care au derulat în total fonduri publice de 387 de milioane de lei „nu au respectat operaţiunile de inventariere şi prevederile legale în ce priveşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata fondurilor publice”. Denaturările nesemnificative

Tot în raportul de audit financiar pentru anul 2014, pus la dispoziţie de SRI, şi pe care SRI l-a primit de la Curtea de Conturi în 9 Octombrie 2015, sunt menţionate la pagina 27 şi unităţile militare (Direcţiile Judeţene de Informaţii) care au primit fonduri publice prin ordonatorul principal de credite, la care au fost verificate şi identificate unele deficienţe cu privire lanerespectarea operaţiunii de inventariere precum şi nerespectarea prevederilor legale în ce priveşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata fondurilor publice”. Potrivit raportului de audit financiar, în 2014, din cele 57 de unităţi militare aparţinând SRI, nu mai puţin de 14 au avut asemenea probleme. Respectiv: UM 0472, UM 0445, UM 0573, UM 0607, UM 0561, UM 0754, UM 0764, UM 0730, UM 0782, UM 0556, UM 0653, UM 0659, UM 0667, UM 0683. Toate cele 14 unităţi militare ale SRI în care s-au constatat probleme au beneficiat însumat de credite bugetare alocate de 387.624.000 de lei.

Ca atare, după ce Curtea de Conturi a mai făcut odată recomandările SRI ca să transpună corect în procedurile operaţionale elaborate şi aprobate şi să implementeze standarde de control intern/ managerial în legătură cu mediul de control intern şi activităţile de control, să îşi actualizeze procedurile operaţionale privind Regulamentul de încasări şi plăţi efectuate prin casieriile unităţilor şi să le implementeze la nivelul tuturor ordonatorilor terţiari de credite, să respecte prevederile legale şi operaţiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale, să respecte segregarea atribuţiilor şi rolul persoanelor implicate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, conform prevederilor legale în vigoare- toate acestea ca SRI să înlăture deficienţele constatate în timpul controlului, instituţia condusă de Nicolae Văcăroiu a susţinut că “la nivel de ordonator principal de credite, cât şi la unităţile subordonate acesteia, denaturările individuale şi cele cumulate nu sunt semnificative şi nu influenţează situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2014”.

Cu toate acestea, “având în vedere implementarea parţială şi/sau deficitară a standardelor de control intern/managerial în legătură cu mediul de control intern şi activităţile din cadrul entităţii”, Curtea de Conturi, pe bugetul public al SRI din 2014, nu a acordat certificat de conformitate, ci “opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte.

 • Ce răspunde public SRI prin Biroul de Presă: Probleme doar la 5 unităţi militare/ordonatori de credite şi o diferenţă totală între soldurile conturilor de doar 20,7 lei

Tot în urma solicitării adresate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Biroul de Presă al SRI a prezentat şi un punct de vedere scris în care arată că pe exerciţiul financiar 2014, Curtea de Conturi a emis în 6 Noiembrie 2015 o decizie cu măsuri dispuse pentru remedierea aspectelor constatate în auditarea efectuată.

Astfel, SRI susţine că “în principal, aceste aspecte vizau” neconformitatea indentificată la “2 dintre cei 18 ordonatori de credite supuşi auditului extern al Curţii de Conturi şi priveşte un număr de 9 furnizori de bunuri şi servicii din totalul de 338”- pe “lipsa activităţilor de verificare şi confirmare a creanţelor şi obligaţiilor SRI faţă de terţi”. Tot SRI menţionează că în privinţa acestui aspect, “neconformitatea se referă la nerespectarea procedurii de confirmare de către creditori a corectitudinii înregistrărilor realizate în contabilitatea unităţii verificate, ca urmare a netransmiterii de către aceştia a formularului obligatoriu”. “Datoriile către furnizori erau înregistrate în contabilitatea unităţii verificate şi nerespectarea procedurilor nu a avut implicaţii asupra patrimoniului unităţilor în cauză”, mai spune SRI.

În ce priveşte neconcordanţa între soldurile conturilor de materiale consumabile la unii ordonatori terţiari de credite ai SRI, Serviciul precizează că “această neconformitate a fost indentificată la doar 3 din cei 18 ordonatori de credite supuşi auditului extern şi totalizează o diferenţă de 20,07 lei”. Mai precis, “20 de lei diferenţă între soldul contului Combustibili, din evidenţa contabilă a Direcţiei Judeţene de Informaţii Ialomiţa şi soldul aceluiaşi cont înscris în Registrul Inventar, 0,01 lei diferenţă pe “alte materiale consumabile la Direcţia Judeţeană de Informaţii Constanţa şi 0.06 lei diferenţă pe “aparate de măsurare, control, reglare” din contabilitatea Direcţiei Judeţene de Informaţii Satu Mare”.

Date referitoare la toate cele 14 unităţi militare care, potrivit raportului de audit financiar, au fost menţionate de Curtea de Conturi că nu au respectatoperaţiunile de inventariere” şi nici nu au respectat “prevederile legale în ce priveşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata fondurilor publice”, dar au beneficiat de credite bugetare de 387.624.000 de lei, SRI nu a pus la dispoziţie, în urma cererii solicitării în baza legii 544/2001.

 • Ce a urmat. Pasul 1: După o lună de la audit, Curtea de Conturi a cerut SRI să-şi remedieze problemele până pe 31 Decembrie 2015, că altfel vine iar în control „fără notificare prealabilă” şi a transmis că SRI a încălcat 4 acte normative în vigoare

Potrivit documentelor puse la dispoziţie de SRI în baza legii 544/2001, pe 10 Noiembrie 2015, la o lună şi o zi după raportul de audit financiar pe anul 2014 privind bugetul SRI, Curtea de Conturi trimite directorului SRI, Eduard Raul Hellvig, decizia din 6 Noiembrie 2015 a Curţii de Conturi prin care cere “înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în raportul de audit financiar din 10 Octombrie 2015”. “În situaţia în care din motive justificate măsurile dispuse prin decizie nu pot fi realizate şi/ sau termenele sabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor sunt indificiente, aveţi posibilitatea de a solicita analizarea acestora prin formularea unei contestaţii” la comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi.

În fapt, potrivit documentului, după deficienţele constatate în raportul de audit, Curtea de Conturi indică SRI că a încălcat următoarele acte normative:

 • OMFP nr.496/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial, cuprizând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, art. 2, art. 3, art.6

 • Ordinul nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoria şi capitalurilor proprii, punctul 28, punctul 32, punctul 44

 • OG nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv– art.5

 • OMFP nr.1792/2002 actualizat pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiile publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, anexa 1- norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Ca atare, Curtea de Conturi a dat termen SRI ca până pe 31 Decembrie 2015 să aplice prevederile legale pentru intentarierea tuturor elementelor patrimoniale de către ordonatorii terţiari de credite, să separe atribuţiile şi să stabilească rolul persoanelor implicate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice şi să verifice modul de realizare la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, potrivit normelor legale în vigoare şi să dispună “orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de Curtea de Conturi în urma acţiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi”.

În plus, Curtea de Conturi a transmis SRI că trebuie să comunice rezultatele măsurilor luate până pe 31 Decembrie 2015 iar, după expirarea termenelor stabilite, Curtea, prin structura de specialitate “poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă”.

 • DOCUMENTE OFICIALE. Adresa Curţii de Conturi din 10 Noiembrie 2015 trimisă directorului SRI şi decizia din 6 Noiembrie 2015 a Curţii de Conturi prin care auditorii publici cer SRI “înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în raportul de audit financiar din 10 Octombrie 2015” referitor la bugetul public din 2014.

Adresa Curţii de Conturi a României din 10 Noiembrie 2015 trimisă SRI by Sorina Matei on Scribd

 • Ce a urmat. Pasul 2: După alte două luni, SRI a spus Curţii de Conturi că a luat singur măsuri şi şi-a rezolvat integral problemele

După aproape 2 luni de la adresa Curţii, respectiv pe 29 Decembrie 2015, şi cu doar două zile înainte să expire termenul dat de Curtea de Conturi celor de la SRI să-şi rezolve problemele, directorul adjunct al SRI, generalul locotenent George Viorel Voinescu, cel către care directorul SRI redirecţionase adresa Curţii de Conturi, având în vedere că ocupă de zona financiar logisitică a SRI, inclusiv de managementul resurselor SRI, trimite răspunsul Curţii de Conturi.

Directorul adjunct al SRI, generalul locotenent George Viorel Voinescu susţine în adresa trimisă auditorilor publici că, pentru a înlătura deficienţele din raportul de audit financiar pe bugetul din 2014, şi pentru transpunerea corectă în procedurile operaţionale a standardelor de control intern managerial în legătură cu mediul de control şi activităţile de control, dar şi pentru actualizarea procedurii operaţionale privind Regulamentul de încasări şi plăţi efectuale prin casieria unităţii şi implementarea corespunzătoare la nivelul tuturor ordonatorilor terţiari de credite, SRI, din ordinul directorului Eduard Raul Hellvig, “a întocmit un proiect de act normativ intern” care era în etapa de avizare şi aprobare, prin care să se reglementeze unitar modul de efectuare a plăţilor, în cazul sumelor provenite din contul de disponibil din sume de mandat şi sume în depozit.

Mai mult, Voinescu scrie că, în privinţa aplicării prevederilor legale şi a procedurilor operaţionale pentru operaţiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale de către ordonatorii terţiari de credite, SRI avea norme interne proprii, emise de fostul director al SRI, George Maior, din 2010, dar SRI a transmis în 11 August 2015 tuturor unităţilor ai căror comandanţi au calitatea de ordonator terţiar de credite nişte precizări tehnice aprobate chiar de generalul Voinescu, precum şi o procedură operaţională ce a fost trimisă pe 7 Octombrie 2014 pentru completarea registrului inventar.

În ce priveşte “separearea atribuţiilor, stabilirea rolului persoanelor implicate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi verificarea modului de realizare la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare”, adjunctul SRI susţine în adresă că “disfuncţia s-a manifestat în unele situaţii punctuale, limitate în timp, pe fondul procesului redus de încadrare a funcţiilor prevăzute la unele structuri financiare sau în cazul absenţelor motivare a celor care încadrează aceste structuri- concediu medical, concediu pentru îngrijirea copilului”.

Cu toate acestea, Viorel Voinescu spune că SRI trimisese procedura în cauză încă din 5 Decembrie 2014, dar suplimentar a revizuit şi retransmis procedura operaţională privind completarea refistrului inventar, a revizuit şi retransmis procedura operaţională privind fluxul operaţional privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice la nivelul unităţilor patrimoniale, a urgentat demersurile destinate încadrărilor funcţiilor vacante de profil financiar, a transmis precizări privind măsurile legale ce pot fi adoptate şi a verificat modul de implementare a măsurilor pe care le-a propus. Ca atare, a transmis Curţii de Conturi că măsurile cuprinse în decizia auditorilor publici au fost integral implementate.

 • DOCUMENTE OFICIALE. Adresa de răspuns a SRI, din 29 Decembrie 2015, trimisă Curţii de Conturi prin care SRI susţine că „măsurile cuprinse în decizia” auditorilor publici „au fost implementate integral

Adresa de răspuns a SRI, din 29 Decembrie 2015, trimisă Curţii de Conturi by Sorina Matei on Scribd

 • Ce a urmat. Pasul 3: Curtea de Conturi a făcut în Septembrie 2016 un raport de follow-up pe problemele constatate la SRI pe bugetul din 2014 şi a constatat că SRI şi-a rezolvat problemele legale după ce SRI s-a controlat singur

Pe 23 Septembrie 2016, Curtea de Conturi a întocmit un raport de follow-up prin care susţine că a verificat SRI cu privire la “modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia din 6 Noiembrie 2015” a Curţii de Conturi. Controlul Curţii, se spune în documentul pus la dispoziţie de SRI, s-a făcut în perioada 14-16 Septembrie 2016, a vizat cele trei seturi de abateri ale SRI pe bugetul public de 1,2 miliarde din 2014, cele patru încălcări de norme legale şi măsurile ulterioare dispuse de conducerea SRI.


Aşa se face că în raportul de follow-up se menţionează că UM 0472, în baza unul pan de control aprobat de directorul SRI pe anul 2016, a efectuat controale la “12 Direcţii Judeţene de Informaţii, ordonatori terţiari de credite şi a rezulat că au fost implementate standardele de control intern/managerial şi au fost elaborate proceduri aferente activităţilor desfăşurate”, au fost “aplicate prevederile legale şi procedurile operaţionale privind inventarierea tuturor elementelor patrimoniale de către ordonatorii terţiari de credite” şi au fost separate atribuţiile şi a fost stabilit rolul persoanelor implicate în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi verificarea modului de realizare la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, conform prevederilor legale în vigoare.

 • DOCUMENTE OFICIALE. Raportul de follow-up al Curţii de Conturi, trimis SRI pe 23 Septembrie 2016, prin care a mai verificat odată cum a îndeplinit SRI măsurile impuse de Curte după problemele descoperite pe bugetul public din 2014.

Raportul de follow-up al Curţii de Conturi, trimis SRI pe 23 Septembrie 2016 by Sorina Matei on Scribd

 • Raportul de audit financiar pe bugetul de 1,5 miliarde al SRI din 2015 arată de ce în anul următor Curtea de Conturi nu a mai găsit probleme: SRI a făcut o comisie de monitorizare a controlului managerial, a găsit 384 de disfuncţii, a luat 384 de măsuri, a avut 21 de misiuni de audit şi a implementat 619 de recomandări

Documentele puse la dispoziţie de SRI în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public arată, aşa cum s-a şi precizat anterior (click dezvăluiri Nereguli oficiale constatate în bugetul public al SRI), că SRI a primit pe bugetul public de 1,5 miliarde de lei din 2015 certificatul de conformitate din partea Curţii de Conturi, certificat pe care l-a şi pus la dispoziţie, ca de altfel şi raportul de audit financiar pe exerciţiul financiar aferent anului 2015 pe care l-a primit din partea auditorilor publici în 5 Octombrie 2016 care confirmă opinia nemodificată (fără rezerve) primită din partea Curţii de Conturi.

Raportul de audit financiar pe bugetul din 2015 arată şi de ce Curtea de Conturi nu a mai găsit la SRI în 2015 problemele din 2014. Astfel, se menţionează că, printr-un ordin al fostului director al SRI, George Maior, din 12 Decembrie 2011, actualizat de o hotărâre a actualului director SRI, Eduard Hellvig, în SRI s-a constituit o comisie de monitorizare a controlului intern/managerial, care a identificat 314 proceduri interne care au fost actualizate şi au identificat 25 de funcţii sensibile. De asemenea, Curtea de Conturi susţine că SRI şi-a făcut un cod etic în domenii ce ţin de legalitate, echidistanţă, continuitate, flexibilitate şi răspundere instituţională, în SRI pe 28 Aprilie 2016 s-a modificat un ordin din 12 Ianuarie 2015 pe controlul financiar preventiv propriu, astfel că în 2015 s-au făcut 18 controale interne din care au rezultat 384 de disfuncţii şi s-au dispus tot atâtea măsuri: 384.

Mai mult, până la auditul Curţii de Conturi din 2015, în SRI fuseseră efectuate 21 de misiuni de audit, din care rezultaseră 487 de disfuncţii pentru care au fost formultate 619 recomandări din care fuseseră implementate 526, iar restul de 93 de recomandări aveau termen de implementare ulterior misiunii de audit financiar al Curţii de Conturi.

Curtea susţine că, în urma controalelor şi verificărilor din 2015, nu a constatat încălcarea prevederilor legale pe cheltuielile de personal făcute de UM 0472 la 6 unităţi militare ale SRI, nici în ce priveşte corectitudinea modului de stabilire şi plată a soldelor, nici a salariilor pentru personalul militar şi civil iar statele de plată, fişele de pontaj, modul de acordare a diferitelor categorii de sporuri, modul de acordare a indemnizaţiilor, compensaţilor, altor drepturi prevăzute de lege, a normei de hrană, echipament şi compensaţii pentru chirii a fost legal.

În ce priveşte două cadre SRI care au achiziţionat locuinţe şi ulterior au trecut în rezervă prin demisie în 2015, dar îşi plătesc ratele, şi în privinţa cadrelor SRI care au achiziţionat locuinţe cu plata în rate, potrivit legii 562/2004, echipa de audit a Curţii susţine că nu a constatat erori/abateri de la legalitate şi regularitate.

De asemenea, auditorii Curţii de Conturi menţionează că la SRI a fost verificat şi modul de stabilire şi plată a obligaţiilor şi contribuţiilor aferente diverselor bugete respectiv către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul fondurilor speciale.

În cadrul SRI, procedurile de achiziţii publice, reglementate de OUG 34/2006 actualizată, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-au derulat printr-o unitate cu profil specific din cadrul SRI”, arată constatator Curtea de Conturi.

 • DOCUMENTE OFICIALE. Raportul de audit financiar al Curţii de Conturi trimis pe 5 Octombrie 2016, pe bugetul public de 1,5 miliarde de lei al SRI din 2015, în care se menţionează măsurile luate de SRI.

Raport Audit Financiar 2015 al Curţii de Conturi pe bugetul de 1,5 miliarde lei al SRI din 2015 by Sorina Matei on Scribd

 • Adrian Ţuţuianu (PSD), preşedintele Comisiei de Control asupra SRI, după audierile din comisia parlamentară ale directorului SRI, Eduard Raul Hellvig, pe tema bugetului public al SRI din 2014: Control, declaraţie, verificare copy paste/ identică după comunicarea cu omisiune a Biroului de Presă al SRI (comunicatul Biroului de Presă al SRI, foto dreapta, în oglindă)

“În presa centrală au fost publicate articole din care a rezultat că SRI nu a primit opinie favorabilă din partea Curţii de Conturi în anul 2014 legat de gestiunea bugetului şi că discuţia se poartă cu privire la o sumă de 300 de milioane de euro. (…) În al doilea rând, în anul 2014, Curtea de Conturi a României a exprimat o opinie cu rezerve care priveşte activitatea SRI. În baza actului de control întocmit, a fost emisă în luna Noiembrie 2015 o decizie prin care reprezentanţii Curţii de Conturi au stabilit un set de măsuri

remedierii aspectelor constatate în auditarea efectuată pe calitatea gestiunii economico-financiare.

În principal, raportul Curţii de Conturi vizează următoarele aspecte:

 • Lipsa activităţilor de verificare şi confirmare a creanţelor şi obligaţiilor SRI faţă de terţi.

Neconformitatea a fost identificată la 2 dintre cei 18 ordonatori de credite supuşi auditului extern al Curţii de Conturi şi priveşte un număr de 9 furnizori de bunuri şi servicii din totalul de 338.

Aceasta se referă la nerespectarea procedurii de confirmare de către creditori a corectitudinii înregistrărilor realizate în contabilitatea unităţii verificate, ca urmare a netransmiterii de către aceştia a formularului obligatoriu.

De asemenea, o a doua problemă sesizată de către Curtea de Conturi:

Neconcordanţe între soldurile conturilor de materiale consumabile la unii ordonatori de credite ai SRI:

 • Neconformitatea a fost identificată la 3 dintre cei 18 ordonatori de credite supuşi auditului extern al Curţii de Conturi pentru sume care sunt modice.
 • Şi al treilea lucru care trebuie să vi-l spun: că, la nivelul instituţiei, au fost luate măsuri pentru remedierea neconformităţilor semnalate de Curtea de Conturi,

Că auditori Curţii de Conturi au verificat implementarea măsurilor care au făcut obiectul misiunii de audit public în anul 2014 şi că în anul 2015 nu mai avem o opinie cu rezerve.

 • Deci, din acest punct de vedere, concluzia este aceea că nu sunt probleme deosebite în gestiunea bugetului şi în calitatea gestiunii economico- financiare a SRI atât la unităţile centrale cât şi la unităţile din subordine care au făcut obiectul auditării.

Vă precizez că vom vedea în perioada următoare raportul Curţii de Conturi pe anul 2015 ( raportul Curţii de Conturi pe bugetul public al SRI din 2015 este ataşat deja mai sus) şi, aşa cum v-am spus la întâlnirea noastră precedentă, undeva în luna Aprilie, vom avea un raport privind execuţia bugetară şi pe anul 2016.”

ARTICOLE SIMILARE

LASĂ UN COMENTARIU