Uncategorized

#Caracalul din Guvernul României. SRI despre firmele de pază din Caracal controlate de “interlopul” Remus Rădoi: “În contextul verificărilor de securitate națională au fost obținute o serie de date conexe care au fost transmise organelor competente conform legii”

21 august 2019

Un răspuns oficial transmis astăzi de SRI în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public arată că în privinţa firmelor de pază, SC Safety Security SRL şi Spartan Pază şi Protecţie SRL, controlate de Remus Rădoi, SRI a transmis „organelor competente” “o serie de date conexe” pe care le-a obţinut atunci când a verificat firmele din punctul de vedere al ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.


Iată mai jos răspunsul SRI în privinţa firmelor de pază, SC Safety Security SRL şi Spartan Pază şi Protecţie SRL din Caracal, controlate de Remus Rădoi :

“În ceea ce privește solicitarea dumneavoastră din data de 15.08.2019, privind modul de acordare a avizului de funcționare pentru SC Safety Security SRL şi SC Spartan Pază şi Protecţie SRL, vă comunicăm următoarele:

În cazul societăților specializate de protecție și pază, Serviciul Român de Informații eliberează aviz prealabil, la cererea inspectoratelor de poliție județene, respectiv a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare sau reînnoire a licenței de funcționare, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicata, și ale H.G. nr. 301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul prealabil al Serviciului Roman de Informații este formulat în limitele competențelor stabilite prin lege și privește exclusiv rațiuni de securitate națională, neacordarea ori retragerea acestuia putând pe cale de consecință, să constituie temei pentru neacordarea ori anularea licenței de funcționare.

Cu alte cuvinte, SRI poate realiza verificări exclusiv din perspectiva încadrării în valorile de securitate națională așa cum sunt ele stipulate în legislație. Acordarea sau neacordarea avizului de funcționare de către instituția noastră ține doar de modul în care firmele respective prezintă sau nu elemente care pot constitui amenințări la adresa securității naționale.

Dacă pe parcursul acestor verificări se obțin alte date relevante în procesul de avizare, necesare din perspectiva altor instituții cu atribuții în acest demers, SRI are obligația de a le pune de îndată la dispoziția instituțiilor abilitate.

Punctual, în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră, precizăm faptul că în contextul verificărilor de securitate națională au fost obținute o serie de date conexe care au fost transmise organelor competente conform legii.”

SRI nu a dorit să spună, deşi a fost solicitat legal, dacă în prezent firmele de pază, SC Safety Security SRL şi Spartan Pază şi Protecţie SRL din Caracal, controlate de Remus Rădoi au aviz prealabil din partea SRI, data la care a fost acordat ultimul aviz prealabil, de câte ori au fost acordate asemenea avize, când s-au făcut verificările şi cine din partea SRI a acordat avizele pentru cele două firme de pază.

În baza legii 544/2001 privind liberul acces la infirmaţiile de interes public, şi IGPR a fost solicitat să dea răspunsuri şi explicaţii publice referitoare la acordarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile de pază şi gardă SC Safety Security şi Spartan Pază şi Protecţie SRL din Caracal, controlate de Remus Rădoi. Atunci când răspunsul IGPR va fi transmis, acesta va fi prezentat, de asemenea, public.


ARTICOLE SIMILARE

LASĂ UN COMENTARIU